მეცნიერები

ქ. {$item->$surname}} cv ქ. {$item->$surname}}

ქ.შალაშვილიk.shalashvili@tsmu.edu

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, ფენოლური შენაერთების მიმართულება
ლ. {$item->$surname}} cv ლ. {$item->$surname}}

ლ.წიკლაურიl.tsiklauri@tsmu.edu

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, ფარმაცევტული პროდუქტების ტექნოლოგიის მიმართულება
მ. {$item->$surname}} cv მ. {$item->$surname}}

მ.ჭურაძეm.churadze@tsmu.edu

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, ფარმაკობოტანიკის მიმართულება
ლ. {$item->$surname}} cv ლ. {$item->$surname}}

ლ.ჭურაძეl.churadze@tsmu.edu

მეცნიერ თანამშრომელი, ბიოლოგიურად აქტიური დანამატებისა და კოსმეტოლოგიური საშუალებების მიმართულება