მეცნიერები

თ. {$item->$surname}} cv თ. სულაძე თ. სულაძე თ. {$item->$surname}}

თ.სულაძეt.suladze@tsmu.edu

მეცნიერ თანამშრომელი, ალკალოიდების მიმართულება
მ. {$item->$surname}} cv მ. {$item->$surname}}

მ.ფულაძეm.puladze@tsmu.edu

მეცნიერ თანამშრომელი, ბიოლოგიურად აქტიური დანამატებისა და კოსმეტოლოგიური საშუალებების მიმართულება
ნ. ქაჩლიშვილი cv ნ. {$item->$surname}}

ნ.ქაჩლიშვილიn.kachlishvili@tsmu.edu

მეცნიერ თანამშრომელი, ალკალოიდების მიმართულება
ა. {$item->$surname}} cv ა. {$item->$surname}}

ა.ჯანეზაშვილიa.janezashvili@tsmu.edu

მეცნიერ თანამშრომელი, ფარმაცევტული პროდუქტების ტექნოლოგიის მიმართულება
ე. ლომიძე cv ე. {$item->$surname}}

ე.ლომიძეe.lomidze@tsmu.edu

საჰერბარიუმო საქმის სპეციალისტი, ფარმაკობოტანიკის მიმართულება