მეცნიერები

დ. {$item->$surname}} cv დ. ლაგაზიძე დ. ლაგაზიძე დ. {$item->$surname}}

დ.ლაგაზიძეd.lagazidze@tsmu.edu

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, ფარმაცევტული პროდუქტების ტექნოლოგიის მიმართულება
ვ. {$item->$surname}} cv ვ. მშვილდაძე ვ. მშვილდაძე ვ. {$item->$surname}}

ვ.მშვილდაძეv.mshvildadze@tsmu.edu

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, ტერპენული შენაერთების მიმართულება
ვ. {$item->$surname}} cv ვ. {$item->$surname}}

ვ.ნებიერიძეv.nebieridze@tsmu.edu

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, სტეროიდული შენაერთების მიმართულება
თ. {$item->$surname}} cv თ. საღარეიშვილი თ. საღარეიშვილი თ. {$item->$surname}}

თ.საღარეიშვილიt.saghareishvili@tsmu.edu

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, ფენოლური შენაერთების მიმართულება
ც. {$item->$surname}} cv ც. სულაქველიძე ც. სულაქველიძე ც. {$item->$surname}}

ც.სულაქველიძეts.sulakvelidze@tsmu.edu

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, ლიპიდების და ანტრაქინონების მიმართულება
მ. {$item->$surname}} cv მ. სულაქველიძე მ. სულაქველიძე მ. {$item->$surname}}

მ.სულაქველიძეm.sulakvelidze@tsmu.edu

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, კლინიკამდელი ფარმაკოლოგიური კვლევის დეპარტამენტი
ქ. {$item->$surname}} cv ქ. შალაშვილი ქ. შალაშვილი ქ. {$item->$surname}}

ქ.შალაშვილიk.shalashvili@tsmu.edu

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, ფენოლური შენაერთების მიმართულება
ნ. {$item->$surname}} cv ნ. {$item->$surname}}

ნ.ჩაგანავაn.chaganava@tsmu.edu

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, ფერმენტოლოგიის მიმართულება
ჯ. {$item->$surname}} cv ჯ. ანელი ჯ. ანელი ჯ. {$item->$surname}}

ჯ.ანელიj.aneli@tsmu.edu

მეცნიერ თანამშრომელი, ფარმაკობოტანიკის მიმართულება
ვ. {$item->$surname}} cv ვ. ბარბაქაძე ვ. ბარბაქაძე ვ. {$item->$surname}}

ვ.ბარბაქაძეv.barbakadze@tsmu.edu

მეცნიერ თანამშრომელი, მცენარეული ბიოპოლიმერების და ბუნებრივ ნაერთთა ქიმიური მოდიფიკაციის დეპარტამენტი
ნ. ბულისკერია cv ნ. {$item->$surname}}

ნ.ბულისკერიაn.buliskeria@tsmu.edu

მეცნიერ თანამშრომელი, სტეროიდული შენაერთების მიმართულება
ნ. {$item->$surname}} cv ნ. გოგიტიძე ნ. გოგიტიძე ნ. {$item->$surname}}

ნ.გოგიტიძეn.gogitidze@tsmu.edu

მეცნიერ თანამშრომელი, კლინიკამდელი ფარმაკოლოგიური კვლევის დეპარტამენტი
მ. {$item->$surname}} cv მ. კახაბრიშვილი მ. კახაბრიშვილი მ. {$item->$surname}}

მ.კახაბრიშვილიm.kakhabrishvili@tsmu.edu

მეცნიერ თანამშრომელი, მცენარეული ბიოპოლიმერების და ბუნებრივ ნაერთთა ქიმიური მოდიფიკაციის დეპარტამენტი
მ. {$item->$surname}} cv მ. მალანია მ. მალანია მ. {$item->$surname}}

მ.მალანიაm.malania@tsmu.edu

მეცნიერ თანამშრომელი, ლიპიდების და ანტრაქინონების მიმართულება
გ. {$item->$surname}} cv გ. მოშიაშვილი გ. მოშიაშვილი გ. {$item->$surname}}

გ.მოშიაშვილიg.moshiashvili@tsmu.edu

მეცნიერ თანამშრომელი, ფარმაცევტული ანალიზისა და სტანდარტიზაციის დეპარტამენტი
ნ. {$item->$surname}} cv ნ. მუშკიაშვილი ნ. მუშკიაშვილი ნ. {$item->$surname}}

ნ.მუშკიაშვილიn.mushkiashvili@tsmu.edu

მეცნიერ თანამშრომელი, კლინიკამდელი ფარმაკოლოგიური კვლევის დეპარტამენტი
მ. {$item->$surname}} cv მ. ორჯონიკიძე მ. ორჯონიკიძე მ. {$item->$surname}}

მ.ორჯონიკიძეm.orjonikidze@tsmu.edu

მეცნიერ თანამშრომელი, ფარმაცევტული პროდუქტების ტექნოლოგიის მიმართულება
ჟ. {$item->$surname}} cv ჟ. ნოვიკოვა ჟ. ნოვიკოვა ჟ. {$item->$surname}}

ჟ.ნოვიკოვაj.novikova@tsmu.edu

მეცნიერ თანამშრომელი, კლინიკამდელი ფარმაკოლოგიური კვლევის დეპარტამენტი
ნ. {$item->$surname}} cv ნ. {$item->$surname}}

ნ.საყვარელიძეn.sakvarelidze@tsmu.edu

მეცნიერ თანამშრომელი, სტეროიდული შენაერთების მიმართულება
მ. {$item->$surname}} cv მ. სუთიაშვილი მ. სუთიაშვილი მ. {$item->$surname}}

მ.სუთიაშვილიm.sutiashvili@tsmu.edu

მეცნიერ თანამშრომელი, ფენოლური შენაერთების მიმართულება