მეცნიერები

Ts. {$item->$surname}} cv Ts. {$item->$surname}}

Ts.Sulakvelidzets.sulakvelidze@tsmu.edu

Senior research scientist, Direction of Lipids and Anthraquinones
M. {$item->$surname}} cv M. {$item->$surname}}

M.Sulakvelidzem.sulakvelidze@tsmu.edu

Senior Research Scientist, Department of Preclinical Pharmacological Research
M. {$item->$surname}} cv M. {$item->$surname}}

M.Sutiashvilim.sutiashvili@tsmu.edu

Research scientist, Direction of Phenolic Compounds
L. {$item->$surname}} cv L. {$item->$surname}}

L.Tsiklauril.tsiklauri@tsmu.edu

Senior research scientist, Direction of Pharmaceutical Technology
D. {$item->$surname}} cv D. {$item->$surname}}

D.Turabelidzed.turabelidze@tsmu.edu

Senior research scientist, Direction of Lipids and Anthraquinones
V. {$item->$surname}} cv V. {$item->$surname}}

V.Vachnadzev.vachnadze@tsmu.edu

Research Scientist, Direction of Alkaloids