იურიდიული ცნობარი

ინფორმაცია იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტში შემუშავებული პრეპარატების რეგისტრაციის შესახებ
ინფორმაცია იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტში შემუშავებული პრეპარატების რეგისტრაციის შესახებ
სანიტარული მოთხოვნები
სანიტარული მოთხოვნები
სანიტარული წესები სამეცნიერო კვლევით ლაბორატორიაში და ექსპერიმენტულ საწარმოო ბაზაში
სანიტარული წესები სამეცნიერო კვლევით ლაბორატორიაში და ექსპერიმენტულ საწარმოო ბაზაში
სამეცნიერო კვლევით ლაბორატორიებში ხანძარსაწინააღმდეგო  და უსაფრთხოების წესები
სამეცნიერო კვლევით ლაბორატორიებში ხანძარსაწინააღმდეგო და უსაფრთხოების წესები
ი.   ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტის დებულება
ი. ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტის დებულება