სამეცნიერო საბჭო

ბ. {$item->$surname}} cv ბ. {$item->$surname}}

ბ.კიკალიშვილიb.kikalishvili@tsmu.edu

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ლიპიდების და ანტრაქინონების მიმართულება
მ. {$item->$surname}} cv მ. {$item->$surname}}

მ.გეთიაm.getia@tsmu.edu

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ფარმაცევტული ანალიზისა და სტანდარტიზაციის დეპარტამენტი
ე. ქემერტელიძე cv ე. {$item->$surname}}

ე.ქემერტელიძეe.kemertelidze@tsmu.edu

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, სტეროიდული შენაერთების მიმართულება, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი
მ. {$item->$surname}} cv მ. {$item->$surname}}

მ.ალანიაm.alania@tsmu.edu

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ფენოლური შენაერთების მიმართულება
ვ. {$item->$surname}} cv ვ. {$item->$surname}}

ვ.ბარბაქაძეv.barbakadze@tsmu.edu

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, მცენარეული ბიოპოლიმერების და ბუნებრივ ნაერთთა ქიმიური მოდიფიკაციის დეპარტამენტი
გ. {$item->$surname}} cv გ. {$item->$surname}}

გ.ერქომაიშვილიg.erkomaishvili@tsmu.edu

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ფერმენტოლოგიის მიმართულება
ნ. {$item->$surname}} cv ნ. {$item->$surname}}

ნ.ვაჩნაძეn.vachnadze@tsmu.edu

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ალკალოიდების მიმართულება
პ. {$item->$surname}} cv პ. {$item->$surname}}

პ.იავიჩიp.iavichi@tsmu.edu

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ბიოლოგიურად აქტიური დანამატებისა და კოსმეტოლოგიური საშუალებების მიმართულება
ქ. {$item->$surname}} cv ქ. {$item->$surname}}

ქ.მჭედლიძეk.mchedlidze@tsmu.edu

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ფარმაკობოტანიკის მიმართულება
კ. {$item->$surname}} cv კ. {$item->$surname}}

კ.მულკიჯანიანიk.mulkijanyani@tsmu.edu

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, კლინიკამდელი ფარმაკოლოგიური კვლევის განყოფილება
ნ. {$item->$surname}} cv ნ. {$item->$surname}}

ნ.ნადარაიაn.nadaraia@tsmu.edu

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, მცენარეული ბიოპოლიმერებისა და ბუნებრივ ნაერთთა ქიმიური მოდიფიკაციის დეპარტამენტი
გ. ცაგარეიშვილი cv გ. {$item->$surname}}

გ.ცაგარეიშვილიg.tsagareishvili@tsmu.edu

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ფარმაცევტული პროდუქტების ტექნოლოგიის მიმართულება