სამეცნიერო საბჭო

ბ. {$item->$surname}} cv ბ. კიკალიშვილი ბ. კიკალიშვილი ბ. {$item->$surname}}

ბ.კიკალიშვილიb.kikalishvili@tsmu.edu

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ლიპიდების და ანტრაქინონების მიმართულება
მ. {$item->$surname}} cv მ. გეთია მ. გეთია მ. {$item->$surname}}

მ.გეთიაm.getia@tsmu.edu

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ფარმაცევტული ანალიზისა და სტანდარტიზაციის დეპარტამენტი
ე. ქემერტელიძე cv ე. ქემერტელიძე ე. ქემერტელიძე ე. {$item->$surname}}

ე.ქემერტელიძეe.kemertelidze@tsmu.edu

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, სტეროიდული შენაერთების მიმართულება, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი
ნ. {$item->$surname}} cv ნ. ქავთარაძე ნ. ქავთარაძე ნ. {$item->$surname}}

ნ.ქავთარაძეn.kavtaradze@tsmu.edu

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ფენოლური შენაერთების მიმართულება
პ. {$item->$surname}} cv პ. იავიჩი პ. იავიჩი პ. {$item->$surname}}

პ.იავიჩიp.iavichi@tsmu.edu

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ბიოლოგიურად აქტიური დანამატებისა და კოსმეტოლოგიური საშუალებების მიმართულება
ნ. {$item->$surname}} cv ნ. ვაჩნაძე ნ. ვაჩნაძე ნ. {$item->$surname}}

ნ.ვაჩნაძეn.vachnadze@tsmu.edu

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ალკალოიდების მიმართულება
ზ. {$item->$surname}} cv ზ. ქემოკლიძე ზ. ქემოკლიძე ზ. {$item->$surname}}

ზ.ქემოკლიძეz.qemoklidze@tsmu.edu

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ტერპენული შენაერთების მიმართულება
ლ. {$item->$surname}} cv ლ. წიკლაური ლ. წიკლაური ლ. {$item->$surname}}

ლ.წიკლაურიl.tsiklauri@tsmu.edu

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ფარმაცევტული პროდუქტების ტექნოლოგიის მიმართულება
კ. {$item->$surname}} cv კ. მულკიჯანიანი კ. მულკიჯანიანი კ. {$item->$surname}}

კ.მულკიჯანიანიk.mulkijanyani@tsmu.edu

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, კლინიკამდელი ფარმაკოლოგიური კვლევის დეპარტამენტი
ნ. {$item->$surname}} cv ნ. ნადარაია ნ. ნადარაია ნ. {$item->$surname}}

ნ.ნადარაიაn.nadaraia@tsmu.edu

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, მცენარეული ბიოპოლიმერებისა და ბუნებრივ ნაერთთა ქიმიური მოდიფიკაციის დეპარტამენტი
მ. {$item->$surname}} cv მ. მერლანი მ. მერლანი მ. {$item->$surname}}

მ.მერლანიm.merlani@tsmu.edu

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, მცენარეული ბიოპოლიმერების და ბუნებრივ ნაერთთა ქიმიური მოდიფიკაციის დეპარტამენტი
ქ. {$item->$surname}} cv ქ. მჭედლიძე ქ. მჭედლიძე ქ. {$item->$surname}}

ქ.მჭედლიძეk.mchedlidze@tsmu.edu

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ფარმაკობოტანიკის მიმართულება
ლ. {$item->$surname}} cv ლ. ნადირაშვილი ლ. ნადირაშვილი ლ. {$item->$surname}}

ლ.ნადირაშვილიl.nadirashvili@tsmu.edu

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ფერმენტოლოგიის მიმართულება