ბ.კიკალიშვილი

ბ. {$staff->$surname}} cv ბ. კიკალიშვილი ბ.

ბ.კიკალიშვილიb.kikalishvili@tsmu.edu

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ლიპიდების და ანტრაქინონების მიმართულება