ნ.ქავთარაძე

ნ. {$staff->$surname}} cv ნ. ქავთარაძე ნ.

ნ.ქავთარაძეn.kavtaradze@tsmu.edu

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ფენოლური შენაერთების მიმართულება