ნ.ქავთარაძე

ნ. cv ნ.

ნ.ქავთარაძეn.kavtaradze@tsmu.edu

მეცნიერ თანამშრომელი, ფენოლური შენაერთების ლაბორატორია