სიახლეები

დოქტორი ოქსანა შევჩუკის ვიზიტი თსსუ იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტში
დოქტორი ოქსანა შევჩუკის ვიზიტი თსსუ იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტში

სტუმარი გაეცნო ინსტიტუტში მიმდინარე სამეცნიერო საქმიანობას, დაათვალიერა განახლებული სამეცნიერო-კვლევითი ლაბორატორიები, კლინიკამდელი ფარმაკოლოგიური კვლევის დეპარტამენტი და ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტის ჰერბარიუმი.

მან აღფრთოვანება ვერ დამალა ინსტიტუტში მიღებული შთაბეჭდილების გამო და  ურთიერთანამშრომლობის სურვილი გამოთქვა.