დირექტორი

ლ. მსხილაძე cv ლ. მსხილაძე ლ. {$item->$surname}}

ლ.მსხილაძეl.mskhiladze@tsmu.edu

დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი, ფარმაციის აკადემიური დოქტორი
ვ. ჭეიშვილი cv ვ. {$item->$surname}}

ვ.ჭეიშვილიv.cheishvili@tsmu.edu

ფინანსური დირექტორი