თ.კორკოტაძე

თ. {$staff->$surname}} cv თ.

თ.კორკოტაძეt.korkotadze@tsmu.edu

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, ტერპენული შენაერთების მიმართულება