ზ.ქემოკლიძე

ზ. {$staff->$surname}} cv ზ. ქემოკლიძე ზ.

ზ.ქემოკლიძეz.qemoklidze@tsmu.edu

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ტერპენული შენაერთების მიმართულება