მ.სუთიაშვილი

მ. cv მ.

მ.სუთიაშვილიm.sutiashvili@tsmu.edu

მეცნიერ თანამშრომელი, ფენოლური შენაერთების ლაბორატორია