ნ.ბარბაქაძე

ნ. {$staff->$surname}} cv ნ. ბარბაქაძე ნ.

ნ.ბარბაქაძეn.barbakadze@tsmu.edu

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, მცენარეული ბიოპოლიმერების და ბუნებრივ ნაერთთა ქიმიური მოდიფიკაციის დეპარტამენტი