მ.სულაქველიძე

მ. cv მ.

მ.სულაქველიძეm.sulakvelidze@tsmu.edu

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, კლინიკამდელი ფარმაკოლოგიური კვლევის განყოფილება