ლ.წიკლაური

ლ. cv ლ.

ლ.წიკლაურიl.tsiklauri@tsmu.edu

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, ფარმაცევტული პროდუქტების ტექნოლოგიის მიმართულება