ლ.წიკლაური

ლ. {$staff->$surname}} cv ლ. წიკლაური ლ.

ლ.წიკლაურიl.tsiklauri@tsmu.edu

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ფარმაცევტული პროდუქტების ტექნოლოგიის მიმართულება