ლ.ჭურაძე

ლ. cv ლ.

ლ.ჭურაძეl.churadze@tsmu.edu

მეცნიერ თანამშრომელი, ბიოლოგიურად აქტიური დანამატებისა და კოსმეტოლოგიური საშუალებების მიმართულება