ლ.ამირანაშვილი

ლ. {$staff->$surname}} cv ლ. ამირანაშვილი ლ.

ლ.ამირანაშვილიl.amiranashvili@tsmu.edu

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, მცენარეული ბიოპოლიმერების და ბუნებრივ ნაერთთა ქიმიური მოდიფიკაციის დეპარტამენტი