ლ.გოგილაშვილი

ლ. {$staff->$surname}} cv ლ. გოგილაშვილი ლ.

ლ.გოგილაშვილიl.gogilashvili@tsmu.edu

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, მცენარეული ბიოპოლიმერების და ბუნებრივ ნაერთთა ქიმიური მოდიფიკაციის დეპარტამენტი