მ.გეთია

მ. {$staff->$surname}} cv მ. გეთია მ.

მ.გეთიაm.getia@tsmu.edu

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ფარმაცევტული ანალიზისა და სტანდარტიზაციის დეპარტამენტი