ნ.ვაჩნაძე

ნ. {$staff->$surname}} cv ნ. ვაჩნაძე ნ.

ნ.ვაჩნაძეn.vachnadze@tsmu.edu

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ალკალოიდების მიმართულება