ლ.ნადირაშვილი

ლ. {$staff->$surname}} cv ლ. ნადირაშვილი ლ.

ლ.ნადირაშვილიl.nadirashvili@tsmu.edu

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ფერმენტოლოგიის მიმართულება