ქ.მჭედლიძე

ქ. {$staff->$surname}} cv ქ. მჭედლიძე ქ.

ქ.მჭედლიძეk.mchedlidze@tsmu.edu

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ფარმაკობოტანიკის მიმართულება