ნ.ნადარაია

ნ. {$staff->$surname}} cv ნ. ნადარაია ნ.

ნ.ნადარაიაn.nadaraia@tsmu.edu

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, მცენარეული ბიოპოლიმერებისა და ბუნებრივ ნაერთთა ქიმიური მოდიფიკაციის დეპარტამენტი