მ.მერლანი

მ. {$staff->$surname}} cv მ. მერლანი მ.

მ.მერლანიm.merlani@tsmu.edu

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, მცენარეული ბიოპოლიმერების და ბუნებრივ ნაერთთა ქიმიური მოდიფიკაციის დეპარტამენტი