ლ.კინწურაშვილი

ლ. {$staff->$surname}} cv ლ. კინწურაშვილი ლ.

ლ.კინწურაშვილიl.kintsurashvili@tsmu.edu

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, ალკალოიდების მიმართულება