პ.იავიჩი

პ. {$staff->$surname}} cv პ. იავიჩი პ.

პ.იავიჩიp.iavichi@tsmu.edu

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ბიოლოგიურად აქტიური დანამატებისა და კოსმეტოლოგიური საშუალებების მიმართულება