დ.ტურაბელიძე

დ. cv დ.

დ.ტურაბელიძეd.turabelidze@tsmu.edu

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, ლიპიდების და ანტრაქინონების მიმართულება