ე.ქემერტელიძე

ე. ქემერტელიძე cv ე. ქემერტელიძე ე.

ე.ქემერტელიძეe.kemertelidze@tsmu.edu

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, სტეროიდული შენაერთების მიმართულება, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი