მეცნიერები

ბ. {$item->$surname}} cv ბ. კიკალიშვილი ბ. {$item->$surname}}

ბ.კიკალიშვილიb.kikalishvili@tsmu.edu

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ლიპიდების და ანტრაქინონების მიმართულება
მ. {$item->$surname}} cv მ. გეთია მ. {$item->$surname}}

მ.გეთიაm.getia@tsmu.edu

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ფარმაცევტული ანალიზისა და სტანდარტიზაციის დეპარტამენტი
ე. ქემერტელიძე cv ე. ქემერტელიძე ე. {$item->$surname}}

ე.ქემერტელიძეe.kemertelidze@tsmu.edu

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, სტეროიდული შენაერთების მიმართულება, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი
მ. {$item->$surname}} cv მ. ალანია მ. {$item->$surname}}

მ.ალანიაm.alania@tsmu.edu

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ფენოლური შენაერთების მიმართულება
ვ. {$item->$surname}} cv ვ. ბარბაქაძე ვ. {$item->$surname}}

ვ.ბარბაქაძეv.barbakadze@tsmu.edu

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, მცენარეული ბიოპოლიმერების და ბუნებრივ ნაერთთა ქიმიური მოდიფიკაციის დეპარტამენტი
გ. {$item->$surname}} cv გ. ერქომაიშვილი გ. {$item->$surname}}

გ.ერქომაიშვილიg.erkomaishvili@tsmu.edu

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ფერმენტოლოგიის მიმართულება
ნ. {$item->$surname}} cv ნ. ვაჩნაძე ნ. {$item->$surname}}

ნ.ვაჩნაძეn.vachnadze@tsmu.edu

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ალკალოიდების მიმართულება
პ. {$item->$surname}} cv პ. იავიჩი პ. {$item->$surname}}

პ.იავიჩიp.iavichi@tsmu.edu

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ბიოლოგიურად აქტიური დანამატებისა და კოსმეტოლოგიური საშუალებების მიმართულება
ქ. {$item->$surname}} cv ქ. მჭედლიძე ქ. {$item->$surname}}

ქ.მჭედლიძეk.mchedlidze@tsmu.edu

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ფარმაკობოტანიკის მიმართულება
კ. {$item->$surname}} cv კ. მულკიჯანიანი კ. {$item->$surname}}

კ.მულკიჯანიანიk.mulkijanyani@tsmu.edu

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, კლინიკამდელი ფარმაკოლოგიური კვლევის განყოფილება
ნ. {$item->$surname}} cv ნ. ნადარაია ნ. {$item->$surname}}

ნ.ნადარაიაn.nadaraia@tsmu.edu

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, მცენარეული ბიოპოლიმერებისა და ბუნებრივ ნაერთთა ქიმიური მოდიფიკაციის დეპარტამენტი
ლ. {$item->$surname}} cv ლ. ამირანაშვილი ლ. {$item->$surname}}

ლ.ამირანაშვილიl.amiranashvili@tsmu.edu

მეცნიერ თანამშრომელი, მცენარეული ბიოპოლიმერების და ბუნებრივ ნაერთთა ქიმიური მოდიფიკაციის დეპარტამენტი
ჯ. {$item->$surname}} cv ჯ. ანელი ჯ. {$item->$surname}}

ჯ.ანელიj.aneli@tsmu.edu

მეცნიერ თანამშრომელი, ფარმაკობოტანიკის მიმართულება
ნ. {$item->$surname}} cv ნ. ბარბაქაძე ნ. {$item->$surname}}

ნ.ბარბაქაძეn.barbakadze@tsmu.edu

მეცნიერ თანამშრომელი, მცენარეული ბიოპოლიმერების და ბუნებრივ ნაერთთა ქიმიური მოდიფიკაციის დეპარტამენტი
მ. {$item->$surname}} cv მ. ბენიძე მ. {$item->$surname}}

მ.ბენიძეm.benidze@tsmu.edu

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, სტეროიდული შენაერთების მიმართულება
ლ. {$item->$surname}} cv ლ. გვაზავა ლ. {$item->$surname}}

ლ.გვაზავაl.gvazava@tsmu.edu

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, სტეროიდული შენაერთების მიმართულება
ლ. {$item->$surname}} cv ლ. გოგილაშვილი ლ. {$item->$surname}}

ლ.გოგილაშვილიl.gogilashvili@tsmu.edu

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, მცენარეული ბიოპოლიმერების და ბუნებრივ ნაერთთა ქიმიური მოდიფიკაციის დეპარტამენტი
ნ. {$item->$surname}} cv ნ. გოგიტიძე ნ. {$item->$surname}}

ნ.გოგიტიძეn.gogitidze@tsmu.edu

მეცნიერ თანამშრომელი, კლინიკამდელი ფარმაკოლოგიური კვლევის განყოფილება
მ. {$item->$surname}} cv მ. კახაბრიშვილი მ. {$item->$surname}}

მ.კახაბრიშვილიm.kakhabrishvili@tsmu.edu

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, მცენარეული ბიოპოლიმერების და ბუნებრივ ნაერთთა ქიმიური მოდიფიკაციის დეპარტამენტი
მ. {$item->$surname}} cv მ. კახეთელიძე მ. {$item->$surname}}

მ.კახეთელიძეm.kakhetelidze@tsmu.edu

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, ბიოლოგიურად აქტიური დანამატებისა და კოსმეტოლოგიური საშუალებების მიმართულება