სიახლეები

ახალი წამლის ფორმების შემუშავება
ახალი წამლის ფორმების შემუშავება


თსსუ იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტში ინტენსიურად მიმდინარეობს ახალი წამლის ფორმების შემუშავება. ამჟამად, თითოეულმა მათგანმა გაიარა კლინიკური კვლევის ეტაპი.

გელი კარიპზიმი №1, გარეგანი გელი                             №1 საუნივერსიტეტო კლინიკაში კლ. კვლევა დასრულდა

გელი კარიპზიმი №1, გარეგანი გელი                             კლ. კვლევა  დევნილთა საოჯახო მედიცინის ცენტრში  დასრულდა

კარიპაზიმი + მალამო                                                         კლ. კვლევა დევნილთა საოჯახო მედიცინის ცენტრში  დასრულდა

კარიპაზიმი + მშრალი მალამო                                         კლ. კვლევა დევნილთა საოჯახო მედიცინის ცენტრში  დასრულდა