სიახლეები

2015 წლის 29-31 მაისს ჩატარდება მესამე საერთაშორისო კონფერენცია ფარმაცევტულ მეცნიერებებში
2015 წლის 29-31 მაისს ჩატარდება მესამე საერთაშორისო კონფერენცია ფარმაცევტულ მეცნიერებებში

MAY 29,  FR1DAY

8:30 – 9:30

9:30 – 10:15

REGISTRATION

OPENING CEREMONY

 

Welcome to participants from the Organizing Committee

Prof. Zurab VADACHKORIA, Honorary Chairman Prof. Nana GORGASLIDZE, Chairman

Future  Perspectives  of  the  Institute  of  Pharmacochemistry  -

Giorgi DATUKISHVILI, expert

Welcome to participants from the Organizing Committee

 Prof. Zurab VADACHKORIA, Honorary Chairman

Prof. Nana GORGASLIDZE, Chairman

Future  Perspectives  of  the  Institute  of  Pharmacochemistry Giorgi DATUKISHVILI, expert

 

 

 

SESSION 1

 

Co-chairs: Assoc. Prof. Riad ELIAS, Dr. Malkhaz GETIA

10:15 – 10:45

PL-1. Recent Results in the Investigation of Bioactive Phenolics from Medicinal and Food Plants - Prof. Cosimo PIZZA, Faculty of Pharmacy, University of Salerno, Italy

10:45 - 11:00

OP-1. Secondary Metabolites from the Roots of Digitalis Ciliata Trautv. -  Dr. Alexander SKHIRTLADZE, TSMU I.Kutateladze Institute of Pharmacochemistry, Georgia

11:00 – 11:15

OP-2. In Vitro Antiproliferative Effect of Rubus Fairholmianus Gard.  - Dr. Blassan P. GEORGE, University of Johannesburg, South Africa

11:15 – 11:30

OP-3. Novel Biomacromolecule from Medicinal Plants: Prospective Therapeutic Agent. Dr.Vakhtang BARBAKADZE,TSMU I.Kutateladze Institute of Pharmacochemistry, Georgia

11:30 – 12:00 

COFFEE-BREAK 

 

SESSION 2

 

Co-chairs: Prof. Cosimo PIZZA, Dr. Alexander SKHIRTLADZE

12:00 – 12:30

PL-2. Medicinal Plants: Innovative Processes of Extraction. -  Prof. Riad ELIAS, Aix-Marseille Université, Faculté de Pharmacie de Marseille, France

12:30 – 12:45

OP-4. Astragalus Species of Georgian Flora as Perspective Raw Material for Biologically Active Compounds. Prof. Meri ALANIA,TSMU I.Kutateladze Institute of Pharmacochemistry, Georgia 

12:45 – 13:00

OP-5. Development of Analytical Procedure for Quantification of Crude Extract from the Leaves of Hedera Colchica. Dr. Malkhaz GETIA, TSMU I.Kutateladze Institute of Pharmacochemistry, Georgia

13:00 – 14:00

LUNCH

 

SESSION 3

 

Co-chairs: Prof. Athina GERONIKAKI, Dr. Maia MERLANI 

14:00 – 14:30

PL-3. Multifunctional Polymeric Excipients in Mucosal Drug Delivery Prof.Andreas BERNKOP-SCHNÜRCH, Institute of Pharmacy, University of Innsbruck, Austria

14:30 – 14:50

IL-1. Application of Zeolites in Medicine Dr. Vladimer TSITSISHVILI, Petre Melikishvili Institute of Physical and Organic Chemistry, Georgia

14:50 – 15:10

IL-2. Counter-Current Chromatography, a Fast Method for Isolation of Natural CompoundsDr. Hamid-Reza ADHAMI, Tehran University of Medical Sciences, Iran

15:10 – 15:25

OP-6. Modern Strategies in Treatment of Arterial Hypertension. Dr. Maia OKUJAVA, Tbilisi State Medical University

15:25 – 15:40

OP-7. Pegylated Herbal Loaded Nanostructured Lipid Carriers for The Therapy of Cardiovascular Desease. Dr. Lia TSIKLAURI, TSMU I.Kutateladze Institute of Pharmacochemistry, Georgia

15:40 – 15:55

OP-8. Synthesis of Novel Chiral Sulfoxides and Investigation of Structure-Enantioselectivity Relationships in High-Performance Liquid Chromatography. Rusudan KAKAVA, Tbilisi State University, Georgia 

15:55 – 16:25

COFFEE-BREAK

 

SESSION 4

 

Co-chairs: Prof. Andreas BERNKOP-SCHNÜRCH, Dr. Lia TSIKLAURI

16:25 – 16:55

PL-4. Alternative Approaches for Natural Products Analysis. Prof. Marcus GANZERA, Institute of Pharmacy, University of Innsbruck, Austria

16:55 – 17:10

OP-9. Camphor – as a New Scaffold for Antiviral Agents. Dr. Olga I. YAROVAYA, Vorozhtsov Institute of Organic Chemistry, SBRAS, Russian Federation.

17:10 – 17:25

OP-10. Small Peptide Models of Metal-Amyloid Β Binding Sites in Alzheimer Disease and New Bioactive Peptidomimetics. Dr. Lili. ARABULI, Tbilisi State University, Georgia 

17:30

SOCIAL EVENT :  CITY TOUR 

 

MAY 30,  SATURDAY

 

SESSION 5

 

Co-chairs: Assoc. Prof. Markus GANZERA, Dr. Vakhtang BARBAKADZE

9:30 – 10:00

PL-5. Novel Thiazolidin-4-One Derivatives With Potent Hiv-1 Reverse Transcriptase Inhibitory Activity. Divergence from Non-Competitive Inhibition Mechanism. Prof. Athina GERONIKAKI, School of Pharmacy of Aristotle University of Thessaloniki, Greece

10:00 – 10:20

IL-3. Biologically Active Azomethines. Prof. Elizbar ELIZBARASHVILI, Agricultural University of Georgia

10:20 – 10:35

OP-11. ICL Catalyzed Synthesis of 3,6-Disubstituted-1,2,4,5-Tetrazines Under Microwave Irradiation: New Tool to Imaging Science & Cancer Therapy. Dr. Nanjundaswamy HEMMARAGALA, University of Johannesburg, Lazer Research Center, South Africa

10:35 – 10:50

OP-12. Screening of Adamantane Derivatives and Other Small Molecules Analogues for Antibacterial, Antiviral and Anthelminthic Activity. Prof. Davit Zurabishvili, Tbilisi State University, Georgia

10:50 – 11:05

OP-13. Synthesis of Bis-Pyridazinoindoles. Natia KARCHAVA, Tbilisi State University, Georgia

11:05 – 11:20

OP-14. The Biocomposite formulation Composed of 5-Fluorouracyl and a Biodegradable Polymer: the Preparation and Safety assessment.  Nino KUBLASHVILI, Georgian Technical University, Georgia

11:20 – 11:35

OP-15.The Use of NMR Spectroscopy in Pharmaceutical Chemistry. Dr. Mikheil LABARTKAVA, University “Geomedi”, Georgia

11:35 – 12:00

COFFEE-BREAK

 

SESSION 6

 

Co-chairs: Prof. Elizbar ELIZBARASHVILI, Dr. Karen MULKIJANYAN

12:00 – 12:30

PL-6. DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY AND DOSAGE FORM DESIGN FOR TARGETED DRUG DELIVERY -  Prof. Aliosha BAKURIDZE, Tbilisi State Medical University, Georgia

12:30 – 12:50

IL-4. Research and Development of Innovative Dosage Forms of Peptides.  - Prof. Rimma ABRAMOVICH, Peoples’ Friendship University of Russia, Russian Federation

12:50 – 13:05

OP-16 Rhodopes Preparations in Dentistry: Results of Clinical Study. Dr.Natia NIZHARADZE, Tbilisi State Medical University, Georgia 

13:05 – 13:20

OP-17Needful Steps and Actions for Setting Up and Running A Pharmacovigilance and Adverse Drug Reaction Monitoring System in Georgia. Shota  JIBUTI, State Regulation Agency for Medical Activities, Georgia 

13:20 – 13:35

OP-18Treatment of Cervix Uterus by Polymer Deposited Mitomicine. Sophio BADZGARADZE, Georgian Technical University, Georgia

13:35 – 14:30

LUNCH

14:30 – 16:00

POSTER SESSION & EXHIBITION

16:00 – 16:30

COFFEE-BREAK

16:30 – 17:00

CLOSNG CEREMONY

17:00 – 19:00 

FREE TIME

19:00

SOCIAL EVENT :  GALA BANQUET

 

MAY 31,  SUNDAY

8:30 – 22:00

SOCIAL EVENT :  EXCURSION TO GELATI-SATAPLIA

რეგლამენტი: პლენარული ლექცია - 30 წთ, ზეპირი მოხსენება - 15 წთ