ღონისძიებები

კლ. კვლევა დევნილთა საოჯახო მედიცინის ცენტრში
კლ. კვლევა დევნილთა საოჯახო მედიცინის ცენტრში თბილისი, პ.სარაჯიშვილის ქ, 36, ვაშლიჯვარი
თსსუ იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტში ინტენსიურად მიმდინარეობს ახალი წამლის ფორმების შემუშავება. ამჟამად, თითოეულმა მათგანმა გაიარა კლინიკური კვლევის ეტაპი.

ლორემ იპსუმ დოლორ სიტ ამეტ იპსუმ დოლორ სიტ ამეტ დოლორ სიტ ამეტ ლორემ იპსუმ სიტ ამეტ ლორემ იპსუმ ამეტ ლორემ იპსუმ დოლორ სიტ ლორემ იპსუმ დოლორ სიტ ამეტლორემ იპსუმ დოლორ სიტ ამეტ იპსუმ დოლორ სიტ ამეტ დოლორ სიტ ამეტ ლორემ იპსუმ სიტ ამეტ ლორემ იპსუმ ამეტ ლორემ იპსუმ დოლორ სიტ ლორემ იპსუმ დოლორ სიტ ამეტლორემ იპსუმ დოლორ სიტ ამეტ იპსუმ დოლორ სიტ ამეტ დოლორ სიტ ამეტ ლორემ იპსუმ სიტ ამეტ ლორემ იპსუმ ამეტ ლორემ იპსუმ დოლორ სიტ ლორემ იპსუმ დოლორ სიტ ამეტ