ღონისძიებები

კლ. კვლევა დევნილთა საოჯახო მედიცინის ცენტრში

კლ. კვლევა დევნილთა საოჯახო მედიცინის ცენტრში თბილისი, პ.სარაჯიშვილის ქ, 36, ვაშლიჯვარი

თსსუ იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტში ინტენსიურად მიმდინარეობს ახალი წამლის ფორმების შემუშავება. ამჟამად, თითო...