ღონისძიებები

კლ. კვლევა დევნილთა საოჯახო მედიცინის ცენტრში

კლ. კვლევა დევნილთა საოჯახო მედიცინის ცენტრშითბილისი, პ.სარაჯიშვილის ქ, 36, ვაშლიჯვარი

თსსუ იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტში ინტენსიურად მიმდინარეობს ახალი წამლის ფორმების შემუშავება. ამჟამად, თ...