კონფერენცია

თსსუ-ის ი.ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტის 90 წლის და აკადემიკოს იოველ ქუთათელაძის 135 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია.
თსსუ-ის ი.ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტის 90 წლის და აკადემიკოს იოველ ქუთათელაძის 135 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია.
საორგანიზაციო კომიტეტი

საორგანიზაციო კომიტეტი

საპატიო  თავმჯდომარე

პროფ. ზურაბ ვადაჭკორია

თავმჯდომარე

ასოც. პროფ. ლაშა მსხილაძე

თანათავმჯდომარეები

პროფ. ზურაბ ორჯონიკიძე

პროფ. სოფიო ბახტაძე

პროფ. ირინა კვაჭაძე

ზურაბ ანთელიძე

 

წევრები

 

აკად. ეთერ ქემერტელიძე

ასოც. პროფ. თამარ ჩიკვილაძე

პროფ. დალი ბერაშვილი

პროფ. ალიოშა ბაკურიძე

პროფ. ნანა გორგასლიძე

პროფ. დავით ჭინჭარაძე

პროფ. თამაზ მურთაზაშვილი

პროფ. ბადრი არზიანი

პროფ. პაატა თუშურაშვილი

მთ.მეცნ.თან. კარენ მულკიჯანიანი

მთ.მეცნ.თან. მალხაზ გეთია

მთ.მეცნ.თან. ბელა კიკალიშვილი

მთ.მეცნ.თან. მერი ალანიამთ.მეცნ.თან. ნინა ვაჩნაძე

მთ.მეცნ.თან. ნანა ნადარია

მთ.მეცნ.თან. ვახტანგ ბარბაქაძე

მთ.მეცნ.თან. ქეთევან მჭედლიძე

მთ.მეცნ.თან. პავლე იავიჩი

მთ.მეცნ.თან. გია ერქომაიშვილი

 

საერთაშორისო მრჩეველთა საბჭო                                     

 

პროფ, გიუნტერ ბონი (ავსტრია)

პროფ. ათინა გერონიკაკი (საბერძნეთი)                                            

პროფ,  ვლადიმერ იოფე  (ისრაელი)

პროფ. გარი გელერმანი (ისრაელი)                                       

 

სამდივნო

 

 

მთ.მეცნ.თან.მაია მერლანი

ასოც. პროფ. სოფიო გოქაძე